Polityka prywatności

Teraz nie będziemy rozmawiać ani o korekcie, ani o redakcji. Tutaj dowiesz się, że moja strona działa zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych. Przyjemnej lektury!

04.08.2022 r.

 

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej epitetykorekta.pl oraz formularza kontaktowego.

Definicje

 1. Administrator – EPITETY KOREKTA Ewelina Biernaś, ul. Staropolska 23, 80-180 Kowale, NIP: 6040235043
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: www.epitetykorekta.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony internetowej.
 4. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich (użytkownika) danych osobowych w rozumieniu RODO jest EPITETY KOREKTA Ewelina Biernaś, ul. Staropolska 23, 80-180 Kowale, NIP: 6040235043 (administrator).
 2. Swoje dane osobowe przekazujesz administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, a także poprzez następujące rozwiązania: Messenger, fanpage, wiadomości prywatne na Instagramie i Linkedin itd.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:
  1. [FORMULARZ KONTAKTOWY]
   Dane osobowe, które przekazujesz administratorowi w ramach formularza kontaktowego są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, byś otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do 1 roku od jej zakończenia.
 5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (firmie dostarczającej usługę hostingu i obsługującej skrzynkę pocztową).
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione, aby nie miały do nich dostępu osoby do tego nieupoważnione; ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci prawa z tym związane:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do poprawienia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 1. Masz prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail ewelinabiernas@gmail.com.

Gromadzone informacje

 1. Kiedy korzystasz ze strony internetowej automatycznie zbierane są Twoje dane. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji użytkownika.
 3. Za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez administratora na jego urządzeniu.
 4. Możesz zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Możesz usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.
 6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi użytkownikami strony internetowej i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera służą do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Cel wykorzystania danych 

Podane przez Ciebie lub zbierane automatycznie dane wykorzystuję w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń strony internetowej,
 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojej strony internetowej. O wszelki zmianach poinformuję Cię niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies możesz kierować na adres: ewelinabiernas@gmail.com.